Bergen barnehage er åpen fra kl. 07.30 til kl. 16.30.
Julaften og Nyttårsaften er barnehagen stengt.
Onsdag i påskeuken stenger barnehagen kl. 12.00.

Barnehagen holder normalt feriestengt 3 uker i juli.

Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret.
Disse dagene er barnehagen stengt.